Newsletter

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE FLANTROWIE

Foto 4. Oczyszczalnia ścieków w trakcie modernizacji - 07.07.2011r

Foto 5. Budowa osadnika wtórnego OWT-1

Foto 6. Montaż sitopiaskownika


Foto 7.Komora osadu czynnego KOC-1

Foto 8. Pracujący nowy osadnik wtórny OWT-1

Foto 9. Pracująca komora osadu czynnego KOC-1

Foto 10. Odnowiona "stara" część oczyszczalni